• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

INFORMATIE OVER ONZE SCHOOL

"Sint Radbodusschool Dronryp wordt IKC Sint Radbodus"

Met dit bericht konden wij het schooljaar 2015-2016 afsluiten. Een bericht dat het gevolg is van een intensief voortraject met veel overleg en wederzijds vertrouwen.In het nieuwe schooljaar gaan wij als school  verder als Integraal Kindcentrum (IKC) Sint Radbodus. 

Binnen ons IKC bieden wij een aansluitend aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Onze kinderen kunnen op één plek blijven en zien zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Dat biedt rust, voor de kinderen én hun ouders.
De voor- en tussen schoolse opvang wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner Stichting Kinderopvang Friesland. Daarnaast vangen zij de peuters op en organiseren zij de naschoolse activiteiten, een erg leuk en afwisselend programma met bijvoorbeeld ‘Learning English by music’, het crealab, een technieklab, een kooklab en muziek en dans.’
Het team van IKC Sint Radbodus wordt gevormd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, een kindercoach en een logopediste. We gaan als één team samenwerken met één pedagogische visie waarbij het kind centraal staat.
IKC Sint Radbodus wordt een plek waar onderwijs, zorg, opvoeding, opvang en ontspanning hand in hand gaan, onder één dak en met één vast en vertrouwd aanspreekpunt. Een plek waar kinderen en ouders gezien worden en zich thuis voelen.


Wij zien de toekomst van IKC Sint Radbodus vol vertrouwen tegemoet.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl