• Je kan het!
 • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
 • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

IEDER KIND IS EEN BELOFTE

Onze visie op de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Een mens, een kind, leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij;
 • Mensen, kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs sluit aan op die verschillen, je mag zijn wie je bent;
 • De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.


Onze centrale waarden daarbij zijn:

 • Respect
 • Zelfvertrouwen
 • Genieten
 • Verantwoordelijkheid
 • Eerlijkheid
 • Veiligheid
 • Betrokkenheid
 • Uniciteit


Belangrijke doelen voor ons zijn:

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze plezier hebben.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen en met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden.
 • Daartoe bieden wij een veilig schoolklimaat waarin wij de gezamenlijkheid en saamhorigheid benadrukken en tevens de individuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen positief stimuleren.


Welke middelen zetten we in?
Een breed en gevarieerd onderwijsprogramma dat:

 • maatschappelijk relevant is;
 • rekening houdt met individuele verschillen tussen leerlingen en leraren;
 • maatwerk biedt waar dat mogelijk en wenselijk is.
 • Een leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk.
 • Leraren die professioneel didactisch en pedagogisch handelen (vertrouwen in en hoge verwachtingen van hun leerlingen hebben).
 • Uitdagende leeromgeving die ervoor zorgt dat kinderen optimaal kunnen presteren en het beste uit zichzelf halen.
 • Laagdrempeligheid richting ouders.Wat betekent dit voor onderwijs?

Kindgericht werken
Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk (meervoudige intelligentie) en we stemmen ons onderwijs hier zo goed mogelijk op af. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd voor ieder kind afzonderlijk. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houdend met verschillen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde.

Zelfstandigheid
Onze leerlingen mogen niet afhankelijk gemaakt worden van de sturing van het onderwijsproces door de leerkracht. Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Samen werken/samen leven/samen vieren/samen delen
Leren doe je samen. Samen met de leerkracht en samen met andere kinderen in je groep. Je leert van en met elkaar. Hoe doet die ander het? Kan de ander mij helpen en kan ik de ander helpen? Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leef en werkomgeving en samen vieren en delen we ook successen. Samen kunnen we er iets van maken!

Plezier, vaardigheden, kennis
Volwassenen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.

Sociaal/emotioneel welbevinden
Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal/emotioneel welbevinden van kinderen moet onze voortdurende zorg en aandacht hebben.

Schoolomgeving
De schoolomgeving moet stimulerend en uitdagend zijn. Binnen de beperkte mogelijkheden hebben we ons schoolgebouw, de speelplaats, de lokalen en ander werkruimten zo ingericht dat er een efficiënt gebruik van kan worden gemaakt en de inrichting zo veel mogelijk uitnodigend en uitdagend is.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     dorithia.jansma@radbodus.nl